Czy do naszych samochodów tankujemy głód?

Agropaliwa (nazywane także, choć niesłusznie, „biopaliwami”), czyli paliwa produkowane na bazie surowców rolnych, były przedstawiane jako rozwiązanie mające pomóc w walce ze zmianami klimatu. Jednakże coraz więcej głosów zwraca uwagę na ich negatywne konsekwencje. m.in. zawłaszczanie ziemi kosztem drobnych rolników w krajach Globalnego Południa, rosnące ceny produktów rolnych itp. Ponadto, czy europejska polityka promująca agropaliwa jest faktycznie tak korzystna dla środowiska, jak twierdzą niektórzy? Wreszcie, czy jest ona zgodna ze zobowiązaniami Unii Europejskiej w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju oraz poszanowania praw człowieka? Co należy zrobić, aby nie tankować już głodu do baków naszych samochodów?

Na wszystkie te pytania stara się odpowiedzieć broszura opublikowana w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT przez Polską Zieloną Sieć, Francuski Komitet na rzecz Solidarności Międzynarodowej i Polski Klub Ekologiczny – Koło Miejskie w Gliwicach.

Na kilka miesięcy przed ogłoszeniem przez Komisję Europejską raportu oceniającego wpływ europejskiej polityki agropaliwowej na bezpieczeństwo żywnościowe i przed jej przeglądem w 2014 roku, nasza publikacja jest także zachętą do działania. Dlatego w pierwszej kolejności zaprezentowaliśmy ją członkom Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej w czasie jego 23. sesji, która odbyła się w maju br. w Horsens w Danii.

Z treścią broszury możecie zapoznać się poniżej lub pobrać ją w wersji PDF na końcu artykułu.

Zachęcamy do lektury!

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć