Czy Polska przyczyni się do sukcesu MDGs ?

Minister Spraw Zagranicznych zdecydował o przyłączeniu się Polski do Deklaracji Milenijnych Celów Rozwoju (Call for Action Declaration).

Deklaracja Milenijnych Celów Rozwoju została ogłoszona z inicjatywy Wielkiej Brytanii 31 lipca 2007 r. Działania brytyjskie mają na celu zbudowanie szerokiego porozumienia na rzecz skutecznej i pełnej realizacji Milenijnych Celów Rozwoju (Millennium Development Goals - MDG). Terminowa realizacja ośmiu Celów Milenijnych, przyjętych na szczycie ONZ w 2000 roku, jest obecnie zagrożona. Koniecznie stało się więc podjęcie działań na rzecz ich planowego osiągnięcia (tj. do 2015 r.).

Deklarację podpisało dotychczas 14 państw (m.in. Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Włochy, Francja, Norwegia, Hiszpania, Portugalia, a także trzy państwa rozwijające się: Ghana, Indie i Brazylia) oraz Komisja Europejska. Odrębną Deklarację w tym samym duchu podpisało również 21 przedstawicieli największego biznesu (w tym Bill Gates) oraz 8 przedstawicieli związków wyznaniowych.

Poparcie przez Polskę Deklaracji Milenijnych Celów Rozwoju powinno oznaczać szerszy udział naszego kraju w światowej debacie na temat współpracy rozwojowej i wypracowywaniu nowych sposobów walki z ubóstwem. Tak zresztą deklaruje MSZ.

Czy faktycznie polska pomoc rozwojowa przyczynia się do sukcesu w walce ze światowym ubóstwem - czy dzieje się to przypadkiem, czy też nasz wkład w tą walkę jest dobrze przemyślany? Czy oceniamy efekty naszej pracy w publikowanych corocznie raportach na temat pomocy ?

Pozostawiamy to dyskusji...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć