"Co trzeba zrobić w sprawie, która popiera 84% Polaków? Polska współpraca dla rozwoju"

Publikacja powstała w toku projektu Polskiej Zielonej Sieci “Challenging Poland in EU development policy decision-making” finansowanego przez Fundusz Prezydencji w 2008r.

Uczestnictwo w światowej dyskusji nt. wspierającej roli Unii Europejskiej jest jednym z niezbędnych elementów polskiego zaangażowania w planowa- nie walki z globalnym ubóstwem. Niniejsza publikacja ma zachęcić polskich polityków do włączenia się w jedną z ważniejszych dyskusji toczących się dziś na świecie.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć