Co możesz zrobić na Światowy Dzień Żywności?

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Żywności Polska Akcja Humanitarna zbiera podpisy pod petycją na rzecz przyjęcia przez Polskę "Karty na rzecz wyeliminowania ekstremalnego głodu".

Karta określa pięć kluczowych działań, jakie rządy krajów powinny podjąć w celu powstrzymania powszechnego głodu, spowodowanego przez suszę, wysokie ceny żywności i konflikty zbrojne w różnych częściach świata. Przyjęcie Karty pozwoli na sprawniejsze i bardziej efektywne zapobieganie klęskom głodu oraz szybsze reagowanie w przypadku ich wystąpienia. Tym samym pozwoli na ratowanie ludzkiego życia i budowanie trwałych podstaw do zrównoważonego rozwoju najuboższych społeczności na świecie. Dzięki podjęciu postulowanych w Karcie działań można będzie zapobiec kolejnym tragediom podobnym do ubiegłorocznej w Rogu Afryki czy obecnej w Sahelu.

Dokument przygotowany został przez koalicję agencji pomocowych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które apelują do światowych przywódców o podjęcie zobowiązań w celu zapobieżenia przyszłym katastrofom głodu. Wzywają jednocześnie, żeby pomoc doraźna dla Afryki Wschodniej była prawidłowo finansowana i miała właściwe rozmiary.

Karta została podpisana 24 września 2011 r. w Nowym Jorku na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sygnatariuszami tego dokumentu jest łącznie ponad trzydzieści organizacji z całego świata, w tym Polska Akcja Humanitarna i Polska Zielona Sieć. W Europie poparcie dla niej wyraziły rządy Norwegii i Wielkiej Brytanii. Kartę poparła również Europejska Komisarz ds. pomocy humanitarnej Kristina Gieorgieva.

W dniu 15 października, w przeddzień Międzynarodowego Światowego Dnia Żywności, petycja wraz z podpisami zostanie wręczona parlamentarzystom w trakcie organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną konferencji w Sejmie: "Zapobieganie kryzysom żywnościowym".

Petycję możesz podpisać tutaj.

Tekst: Polska Akcja Humanitarna

Zdjęcie: ILRI

Zapoznaj się z pełną treścią Karty 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć