Ciekawe publikacje o zjawisku zawłaszczania ziemi

Czym jest zawłaszczanie ziemi? Jakie konsekwencje ma dla środowiska i społeczności rolników na całym świecie? Jakie polityki determinują masowy ogólnoświatowy pobyt na ziemię i zasoby naturalne? Dlaczego odbywa się to kosztem mieszkańców tych terenów?

Zapraszamy do e-lektury publikacji wydanych przez naszego partnera - Instytut Globalnej Odpowiedzialności, w których znajdziecie odpowiedzi na powyższe i dużo innych pytań, jak również rekomendacje, co zrobić, by zatrzymać te niebezpieczne dla ludzi i środowiska procedery.

Nabywanie i dzierżawienie gruntów na wielką skalę przybrało na sile wraz z pojawieniem się kryzysów: żywnościowego, energetycznego oraz finansowego. Projekty z nabywaniem ziemi są entuzjastycznie przyjmowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, wielostronne organizacje rolnicze czy filantropów. Stanowią jednak bardzo wybiórczy model inwestowania, rozumiany w najwęższym zakresie.

Pomimo licznych dowodów świadczących na niekorzyść polityki agroenergetycznej, Komisja Europejska stanowczo odmawia zmiany celów wyznaczonych w tej dziedzinie. Stanowisko KE jest tym bardziej niezrozumiałe, że coraz wyraźniej widać, że agroenegia nie jest energią odnawialną. Politykę agroenergetyczną i leżące u jej podstaw założenia należy obserwować, analizować i kwestionować.

Zatrzymanie alarmującego tempa procesu wylesiania i degradacji lasów jest niezwykle ważne. Niszczenie lasów wywołuje szereg negatywnych skutków, m.in. przesiedlanie ludności zależnej od lasów, pozbawianie tej ludności źródeł utrzymania i łamanie praw człowieka. Mimo, że większość emitowanych gazów cieplarnianych pochodzi ze spalania paliw kopalnych, wylesianie również przyczynia się do akumulacji dwutlenku węgla w atmosferze. Problematyczna zostaje kwestia w jaki sposób przebiega ten proces.

Przegląd nowych „Dobrowolnych Wytycznych Dotyczących Odpowiedzialnego Zarządzania Własnością Ziemi, Łowisk i Obszarów Leśnych w Kontekście Bezpieczeństwa Żywnościowego Krajów”.


stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć