Bush przeciwko AIDS

Mimo wrażenia, że projekt Busha świadczenia większej pomocy krajom Afrykańskim poszedł w odstawkę, 2 lipca 2008 r. prezydent przedstawił w Kongresie zaktualizowany program walki z AIDS. Wezwał także inne narody do tego by dotrzymywały obietnic dotyczących walki z biedą i chorobami na kontynencie afrykańskim.

„Powinniśmy opierać się nie tylko na obietnicach ale po prostu zacząć podpisywać czeki, ze względu na prawa człowieka i ludzką godność, a także na rzecz pokoju” powiedział Bush w Ogrodzie Różanym Białego Domu. „Odpowiedzialność w kwestii naszej pracy na kontynencie afrykańskim jest najistotniejszą sprawą”.

Projekt Busha zakłada przekazanie przez USA 50 mld dol. do programu walki z AIDS w najbliższych pięciu latach.

Jednak Senator Jim DeMint z Południowej Karoliny powiedział, że to zbyt wysokie koszty dla amerykańskiego budżetu, który cierpi na duży deficyt.

Pomoc krajom afrykańskim jest na długiej liście zadań, które postawił przed sobą Bush. Uzupełniają ją także sprawy związane ze zmianami klimatycznymi i globalnym kryzysem żywnościowym.

Komentarz

Ostatnie lata rządów Busha w USA pokazują, że kwestie pomocowe a także zmiany klimatyczne były traktowane drugorzędnie przez panującego prezydenta. Trwająca w Iraku wojna pochłania dziennie ogromną kwotę około 1 miliarda dolarów!

Gdyby kwota wydawana na utrzymywanie armii amerykańskiej w Iraku i na zbrojenia związane z konfliktem zostały przeznaczone na pomoc, inwestycje i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, notowania Busha na świecie nie byłyby tak niskie jak obecnie. Ale takie rozwiązanie jest nierealne, ponieważ walka z biedą nie napędza gospodarki tak jak działania militarne.

Należy raczej zastanowić się czy przypadkiem Bush nie próbuje odtworzyć poszarpanego wizerunku i stąd biorą się jego obietnice zintensyfikowaniu wkładu USA w działania pomocowe. Bush chce odejść z twarzą, a walka z biedą i chorobami wydają się jedynym sposobem. Niezależnie od tego jakie motywacje przyświecają ostatnim deklaracjom prezydenta, gdyby wkład USA w walkę z AIDS na kontynencie afrykańskim urzeczywistniłby się w kwocie 50 mld dol. - korzyść byłaby ogromna.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć