Budowa i wyposażenie szkoły w Tafi Mador - szukamy wsparcia 2008

Szkoła została wybudowana i wyposażona w roku 2006 dzięki wsparcie ze środków Polsko-Kanadyskiej Współpracy Rozwojowej. Obecnie podejmujemy działania mające na celu lepsze zagospodarowanie terenu przyległego do szkoły.

W planach są nasadzenia szybko rosnących krzewów tworzących naturalny ekran odgradzający szkołę od drogi, stworzenie zaplecza technicznego dla nauczycieli oraz zoorganizowanie szkolnej ministołówki.

Wszystkie osoby chcące wesprzeć finansowo to przedsięwzięcie prosimy o kontakt z Kasią Zegadło – kasiaz(at)zielonasiec.pl lub wpłaty na konto Polskiej Zielonej Sieci z dopiskiem „szkoła w Tafi Mador”.

Nordea Bank Polska S.A. O/Kraków, nr rachunku: 94 1440 11270000 0000 0449 0541. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć