Broszura: Sektor prywatny działający w krajach Południa - pomoc czy problem dla rozwoju?

Przedstawiamy broszurę pt. "Sektor prywatny działający w krajach Południa - pomoc czy problem dla rozwoju? Zadania dla państwa donatora."

Informacje zawarte w broszurze prowadzą do następujących wniosków. Działalności sektora prywatnego w krajach Południa nie może towarzyszyć korupcja niszcząca podstawy dobrego rządzenia, stosowanie podwójnych standardów społecznych i środowiskowych skutkujących kryzysami lokalnymi, czy unikanie podatków. Taki negatywny wpływ szkodzi rozwojowi krajów Południa, stoi w sprzeczności z celami współpracy rozwojowej, narusza zasadę spójności polityk względem rozwoju (PCD), przez co skutkuje marnowaniem publicznych pieniędzy przeznaczanych na pomoc rozwojową.

Tych, którzy chcą prześledzić dane oraz historię tych problemów, zapraszamy do lektury. Broszurę można przeglądać poniżej lub ściągnąć i wydrukować we własnym zakresie.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć