Brak przejrzystości europejskich banków rzuca cień na ich operacje w wielu krajach

Opublikowany przez brytyjską organizację "Publish What You Fund" Indeks Przejrzystości Pomocy pokazuje, że w kwestii dostępu do informacji, przejrzystości polityk Europejski Bank Odbudowy I Rozwoju (EBOR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pozostają daleko w tyle za innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi.

W rankingu, w którym oceniano 58 instytucji, EBI zajął 37, zaś EBOR 15 miejsce. Biorąc pod uwagę fakt, że EBI jest czołową instytucją finansową Unii, która działa w ponad 150 krajach, Bank ten powinien być wzorem w kwestii dostępu do informacji.

Od kilku lat EBI krytykowany jest przez międzynarodowe organizacje pozarządowe w tym koalicję Counter Balance oraz CEE Bankwatch, których członkami jest Polska Zielona Sieć za brak przejrzystości.

Fatalna ocena Banku wynika z faktu, że instytucja ta udziela niewystarczających informacji na temat wspieranych projektów oraz działa poza ustalonymi ramami określającymi zasady efektywności pomocy. To rzuca światło na operacje Banku zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w krajach rozwijających się.

Brak przejrzystości EBI zagraża wysiłkom innych donorów, zaś efekty udzielanych pożyczek jest trudno ocenić. Tym samym europejscy podatnicy nie mają pewności jak Bank ten rozporządza finansami i na co wydaje publiczne pieniądze.

Biorąc pod uwagę rosnące zaangażowanie EBI w finansowaniu rozwoju, instytucja ta powinna niezwłocznie zastosować się do rekomendacji posłów Parlamentu Europejskiego oraz społeczeństwa obywatelskiego i stać się bardziej odpowiedzialną, transparentną i demokratyczną.

W przypadku Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, który znalazł się poza pierwszą dziesiątką, problem stanowi brak wystarczających oraz odpowiednio wcześnie udostępnianych lokalnym społecznościom informacji na temat finansowanych projektów. CEE Bankwatch wskazuje, że wielokrotnie w ciągu ostatnich lat EBOR inwestując w przemysł wydobywczy nie podawał informacji na temat projektów, które zamierzał sfinansować, nieznane są również konkretne społeczne i środowiskowe skutki wspieranych przez Bank inwestycji.

ZDJĘCIE zrobione przez: epSos.de http://www.flickr.com/photos/epsos/...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć