Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach globalnego Południa

Prezentujemy artykuł przygotowany przez uczniów i uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej po warsztatach dziennikarskich w ramach kampanii "Jedz lokalnie, myśl globalnie!".


Dnia 12 października 2016r, w Liceum ogólnokształcącym im. Czesława Tańskiego, w Puszczy Mariańskiej, odbyły się warsztaty pt: „Jedz lokalnie-myśl globalnie!” dla uczniów klas drugich z rozszerzoną biologią. Warsztaty te miały na celu wprowadzić nas m.in. w problem z dostępem do żywności w krajach globalnego Południa, a także ukazania nam tego, jak szybko możemy zniszczyć nasz świat. W ramach tych warsztatów, poruszyliśmy również kwestię recyklingu, globalizacji, a także sprawę globalnego ocieplenia.

Dzięki tym warsztatom, mogliśmy spojrzeć inaczej, niż z naszej własnej perspektywy, na globalne ocieplenie, a także na problem z dostępem do pożywienia w krajach globalnego Południa. Zrozumieliśmy, że to niektóre z poważnych problemów, które nękają nasz świat, a zarazem pogłębiają się w znacznym, zagrażającym tempie. Podkreślić należy fakt, że problem z dostępem do żywności w krajach Południa, powstał również przez człowieka, a nie tylko przez warunki, jakie tam naturalnie panują (trudne warunki klimatyczne).

Warsztaty nauczyły nas o wiele więcej, niż dotychczas wiedzieliśmy na tematy, o zjawiskach które zagrażają naszemu światu, co oznacza, że bardzo się przydały do dalszego radzenia sobie z tymi problemami w codziennym życiu, tak jak np. lokalna konsumpcja żywności, recykling, czyli jedna z metod ochrony środowiska, przez co również możemy pomóc, by nasz świat stawał się trochę „czystszy”. Ci, którzy są zainteresowani szczegółami i pogłębieniem wiedzy, mogą dołączyć do nas - grupy realizującej zadania projektu "Jedz lokalnie, myśl globalnie" w naszej Szkole.

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć