Nowa książka P.Singera

Współczesne media coraz częściej narażają odbiorcę na obrazy ubóstwa, głodu, biedy… nędzy człowieka. Obraz zaś niesie za sobą olbrzymi ładunek emocjonalny. Innymi słowy, o wiele trudniej przełknąć wtedy popcorn. Świadomość społeczna nie pozwala na obojętność wobec tego typu dramatów niezależnie od miejsca ich zaistnienia. Tymbardziej w erze globalizacji, kiedy obszarem zainteresowania nie może być ani najbliższe otoczenie, ani kraj, ani nawet kontynent. Siecią wzajemnych zależności połączona jest bowiem cała planeta. Okazuje się, że fakty zachodzące chociażby w Ameryce Północnej mogą mieć znaczący wpływ na życie ludzi w krajach Afryki, Azji i wielu innych.

Tematykę tą podejmuje w swojej książce "Jeden Świat. Etyka Globalizacji" Peter Singer, współczesny bioetyk. Jednak, w przeciwieństwie do metodyki obrazu wspomnianej na początku, wybiera on sposób gwarantujący coś więcej niż wzruszenie. Na przykładzie najnowszych wydarzeń ze świata (wojna w Iraku, konieczność przemian w strukturach ONZ czy WTO, a także radykalne ocieplenie klimatu), prezentuje swe tezy etyczne. Poprzez racjonalny dyskurs Singer formułuje przesłanki dotyczące m.in. obowiązku pomocy krajom Trzeciego Świata (naszego Świata), uznania wspólnej odpowiedzialności. Zwraca tym samym uwagę na sensowność pojęcia patriotyzmu, suwerenności narodowej w globalnej wiosce. Nie są to czcze rozważania - filozof przedstawia bardzo konkretne rozwiązania i uzasadnia je obszernie. Czytelnikom pozostaje krytyka lub podjęcie tychże idei. Polecamy.

Tekst:Milena Antonowicz


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć