Petycja dla zdrowia i edukacji dla wszystkich!

Każdego dnia na świecie 80 mln dzieci nie ma możliwości pójść do szkoły (większość z nich to dziewczynki), 8 000 ludzi umiera na AIDS (wielu z powodu braku dostępu do drogich leków). Wyposażone szkoły z nauczycielami, szpitale z wykwalifikowaną kadrą medyczną, czy powszechny dostęp do leków, to wciąż odległe marzenia. Jak każdy z nas może przyczynić się do ich realizacji? Na początek podpisać Petycję dla zdrowia i edukacji dla wszystkich!

Petycja jest elementem kampanii Oxfam na rzecz dostępu do opieki medycznej i edukacji dla najbiedniejszych mieszkańców Globu. Celem kampanii jest w szczególności:

- zapewnienie środków na przygotowanie i wyekwipowanie 6 mln wykwalifikowanych i godnie opłacanych nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek w najuboższych krajach,

- pomoc rządowa dla krajów Globalnego Południa w zakresie zapewnienia wysokiej jakości publicznej opieki zdrowotnej i edukacji dla każdego obywatela, zwłaszcza dla najuboższych.

W przyszłym roku Oxfam zamierza kontynuować kampanię, a w szczególności zaapelować do Wspólnoty Europejskiej i krajów G8 o długoterminowe wsparcie inwestycyjne krajów Globalnego Południa w zakresie zdrowia i edukacji, a także o wsparcie finansowe dla organizacji koordynujących pomoc dla tych krajów.

Więcej informacji na stronie Oxfam International http://www.oxfam.org/en/programs/ca...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć