Biopaliwo, czyli pro i kontra

Czym jest biopaliwo i jakie są jego rodzaje?

Mimo, że wątek był jest i zapewne też jeszcze niejednokrotnie będzie nagłaśniany medialnie, może, więc wydawać się nieco powtarzalny, zasadne jest przyjrzenie się pewnym faktom związanym ze stosowaniem biopaliw, chociażby dla drobnej refleksji na ten temat.

W związku z kurczącymi się zapasami ropy naftowej oraz innych paliw kopalnych, od lat 70-tych XX wieku coraz intensywniej rozwija się przemysłowa produkcja biopaliw. Oczywiście przyczyny rozwoju danej produkcji wynikają także z gwałtownego wzrostu cen na baryłkę ropy naftowej i niepokojów związanych z zanieczyszczeniami środowiska. A na dzień dzisiejszy brakuje niestety rozwiązań technicznych dotyczących energetyki bezpaliwowej.

Biopaliwa to paliwa powstałe z przetwórstwa produktów roślinnych. Wyróżniamy biopaliwa stałe (produkowane z np. słomy, osadów ściekowych, makulatury, drewna), ciekłe (powstające z alkoholu i estrów oleju rzepakowego) i gazowe (np. biogaz czy gaz drzewny). Biomasa powstała z wymienionych składników przetwarzana jest z kolei na nośniki energii.

Zastosowanie – realia czy mrzonki

Dla dobra środowiska w 2003 roku IEA (International Energy Agency) oraz Komisja Europejska wydały dyrektywę, która zaleca państwom członkowskim UE osiągnięcie do grudnia 2005 roku 2% udziału biopaliw w ogólnej produkcji paliw, a do końca 2010 roku 5,75%. Mogłyby one być wprowadzane na rynek zarówno w postaci czystej, jak i dodatków do paliw. Z kolei Zielona Księga UE przewiduje w 2020 roku dwudziestoprocentowy udział paliw alternatywnych w sektorze transportu drogowego.

pole rzepakowe pod Wolinem z elektrownią wiatrową w tle

pole rzepakowe pod Wolinem z elektrownią wiatrową w tle — photo by Julia Klus

Wady i zalety stosowania biopaliw

Regułą jest, że mówiąc o paliwach pochodzenia roślinnego podkreśla się ich dobroczynny wpływ na środowisko i ogólne zalety stosowania, jednak nie jest to wcale jedyne stanowisko, bowiem tak naprawdę, produkcja i używanie biopaliwa jest niezwykle kontrowersyjna. Przyjrzyjmy się, zatem, co poniektórym plusom i minusom wynikającym z jego wykorzystania.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że biopaliwa pozyskiwane są, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, ze źródeł odnawialnych, przy czym ich wartość energetyczna jest niemalże równie wysoka jak w benzynach ołowiowych. Największą zaletą jest niewątpliwie to, że ich użycie jest przyjazne środowisku.

Problemy pojawiają się przy kwestiach związanych z produkcją. Coraz większe protesty wzbudza wyrąb lasów Amazonii w celach przetworzenia jej terenów na plantacje trzciny cukrowej, z której wytwarzane jest biopaliwo. Składniki, z których produkowane są paliwa pochodzenia roślinnego wymagają ogromnych połaci ziemi uprawnej, w związku, z czym, raptownie zmniejszają się światowe zasoby żywnościowe, czego konsekwencją jest wzrost cen na żywność i głód. Na przykład w ciągu ostatnich lat, cena kukurydzy, która stanowi główną roślinę uprawną i źródło pożywienia mieszkańców Meksyku wzrosła tam trzykrotnie, a przykłady te można tylko mnożyć.

Kolejną kontrowersją jest wpływ wytwarzania biopaliw na światowe zasoby wody. Np. dla otrzymania tony cukru niezbędne jest zużycie aż 100 ton wody. Staje się to zasadniczym problemem już nie tylko dla krajów, gdzie kłopoty związane z niedoborem wody pitnej są na porządku dziennym, takich jak Indie czy Chiny, ale także dla USA i krajów UE.

Oprócz tego, stosowanie biopaliw jest niezbyt korzystne dla silników w ujęciu technicznym. Na skutek intensywnego wydzielania parafiny przez paliwa pochodzenia roślinnego, następuje frakcja parafinowa, co prowadzi do blokady filtra. Biopaliwa powodują także pęcznienie elastomerów uszczelek i węży. Ich lepkość jest znacznie (ok. 8 razy) wyższa niż u paliw ropopochodnych, co w konsekwencji doprowadza do niepełnego spalania paliwa i znacznego pogorszenia pracy silnika.

O ile można wysnuć wnioski

Powyższe przykłady naprowadzają na pytanie: czy stosowanie biopaliw jest rzeczywiście Eko czy nie? A co ty zrobiłbyś mając na stacji benzynowej do wyboru paliwo ropopochodne i ekologiczne paliwo z dodatkami roślinnymi, (przy czym ceny za paliwo ‘roślinne’ są ok. 30-40 gr. droższe za litr).

Podsumowując, – ciężko jest zarówno piać jednoznaczne peany na cześć stosowaniu biopaliw, jak też być zaciekłym ich przeciwnikiem. Idylliczne i naiwne byłoby myślenie, że świat XXI wieku mógłby obyć się bez transportu. Warto jednak pamiętać zawsze i wszędzie (gdzie oczywiście się da), że najbardziej ekologicznym ‘paliwem’ są po prostu nasze nogi.


Komentarze (zapraszamy do dyskusji):

ekoplaneta / 12 kwietnia 2010

Jaki jest bilans energetyczny w produkcji biopaliw (właściwie powinno się nazywać agropaliw)? Czy energia pozyskana z paliw kopalnych i wykorzystana w produkcji biopaliw zwraca się w jednostce wyprodukowanego paliwa roślinnego? Czy nie jest tak, że więcej wkładamy energii na samo wyprodukowanie np. oleju rzepakowego niż odzyskujemy ją z nasion tej rośliny?
Myślę, że biopaliwa są nieekologiczne, bo więcej trzeba spalić węgla, ropy podczas uprawy i produkcji niż uda się je zaoszczedzić jeżdżąc na nich.
Słowo kluczowe - footprint!
Ciekawe jaki jest ślad ekologiczny ropy naftowej i biopaliwa?

Andrzej / 31 marca 2012

Przeczytałem w/w artykuł na temat bipaliwa. I zwracam uwagę na fakt następujący: kupiłem w grudniu 2009 samochód osobowy z silnikiem diesla, gdzie zwrócono mi uwagę, że nie moga tankować paliwa z bipaliwem, bo inaczej stracę gwarancję (mam ją na 7 lat).
Jak się to ma do czystości produkowanego biopaliwa przez kazdego kto chce to robić. Jak się ma kontrola stacji benzynowych rozprowadzających paliwo z domieszką już 7% biopaliw? Dlaczego, w przypadkach wątpliwych w jakść zatankowanego paliwa, nikt od obywatela nie przyjmie próbki do analizy. Uważam, że zasłanianie sie wymaganiami Unii Eropejskiej nie nie na miejscu. Zróbmy porządek na rodzimym rynku paliwowym, aby ukrócić swobodne mieszanie, biopaliwa niewiadomego pochodzenia, z ropą do samochodów z silnikami diesla. Myślę, że należy w Polsce zlikwidować obrót paliwem do ogrzewania mieszkań. Gdyż taki swobodny dostęp do zasobów paliwa do ogrzewania już doprowadziła do pataligi w działaniu urzedników państwowych (patrz program w TV Druga Polska.
Pozdrawiam


Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć