Spotkanie z partnerami z Tanzanii i Angoli - relacja z wizyty

Angola i Tanzania to jedyne państwa Afryki, które są na liście krajów priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej.

Dlatego też, ramach programu Akcja dla Globalnego Południa zaprosiliśmy dwóch gości z Angoli i Tanzanii na serię spotkań w dniach 13 – 14 czerwca.

Z Angoli przyjechał Pan Fernando Pacheco, prezes ADRA.

Naszym tanzańskim gościem był Pan Armando Swenya z SAHRiNGON.

Oto spotkania, które odbyły się z uczestnictwem naszych gości, nie licząc wielu nieformalnych:

  1. Spotkanie z Panią Olgą Kucharską-Zawadzką (Naczelnik wydziału ds. Polityki Rozwojowej i Programowania, Departament Współpracy Rozwojowej MSZ) i przedstawicielami PZS, PAH oraz IGO.
  2. Oda Club pt. „Społeczności Afryki Subsaharyjskiej: Nasi partnerzy czy bierni odbiorcy pomocy”.
  3. Spotkanie dyskusyjne na temat wizerunku krajów Afryki w Polsce w IKR UW.

Ad.1

Fernando Pacheco i Armando Swenya wraz z przedstawicielami PAH, PZS oraz IGO spotkali się z Panią Olgą Kucharską-Zawadzką. Było to spotkanie inicjujące bliższą współpracę polskiego MSZ z przedstawicielami organizacji pozarządowych z 2 afrykańskich krajów priorytetowych: Angoli i Tanzanii.

Na spotkaniu omawiane były możliwości i metody uczestnictwa partnerów z Angoli i Tanzanii w procesie tworzenia strategii współpracy z tymi krajami, który powstaje corocznie w ramach programu oficjalnej polskiej pomocy rozwojowej.

Wspieranie budowania tego rodzaju partnerstwa, metod współpracy oraz ewaluacji trwałego śladu projektów to bardzo ważne zasady, które powinny przyświecać polityce rozwojowej bogatych krajów takich jak Polska.

Wszystko wskazuje na to, że nie jest to ostatni krok ze strony naszego MSZ, a spotkanie, którego byliśmy inspiratorami, pomoże wzmocnić kontakty z partnerami z Południa.

Ad. 2

Spotkanie ODA CLUB odbyło się w klubie Chłodna 25 w Warszawie 13 czerwca 2008.

Poza gośćmi z Angoli i Tanzanii w spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Witold Orłowski (członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN), który był jednocześnie moderatorem dyskusji, Olga Kucharska-Zawadzka (Naczelnik wydziału ds. Polityki Rozwojowej i Programowania, Departament Współpracy Rozwojowej MSZ), dr Eugeniusz Rzewuski (były ambasador RP w Angoli, 2003- 2006, Departament Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, Uniwersytet Warszawski), Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej Odpowiedzialności).

Goście z Angoli i Tanzanii przedstawili na spotkaniu wizję tego, na czym mogłaby polegać współpraca organizacji pozarządowych z ich krajów z naszym Departamentem Współpracy Rozwojowej oraz polskimi organizacjami pozarządowymi. Dyskutowane także były kwestie ideologiczne, m.in. klasyczna idea wędki i ryby.

Po spotkaniu, które trwało prawie 3 godziny, nastąpiło mniej formalne - w salach klubu Chłodna 25, częściowo także przed klubem, bowiem pogoda dopisała. Wszyscy zainteresowani mogli porozmawiać z gośćmi oraz innymi panelistami, zarówno na tematy dot. sytuacji w Angoli i Tanzanii jak i ogólniejsze, dot. współpracy rozwojowej.

Ad. 3

W sobotę 14 czerwca 2008 r. w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych (UW) odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych nt. wizerunku krajów Afryki w Polsce.

Armando z Tanzanii i Fernando z Angoli próbowali zdefiniować to, jak wg nich powinniśmy postrzegać ich kraje i inne kraje afrykańskie. Próbowaliśmy się zmierzyć z powszechnie funkcjonującym stereotypem i tym jak postrzegana jest Afryka. Spotkanie rozpoczęła prezentacja Marcina Wojtalika z IGO, który zaznaczył problem i zainicjował dyskusję. Później Armando i Fernando odpowiadali na pytania. Była to bardzo pouczające spotkanie, które dowiodło tego, że bardzo trudno wyzwolić się z myślenia stereotypowego, nawet jeśli jest się pracownikiem organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką rozwojową. Tym bardziej uwidocznił nam się fakt, że zaproszenie naszych gości było z korzyścią dla wszystkich osób, które miały okazję słuchać i rozmawiać z Armando i Fernando.

Przede wszystkim dziękujemy Armando i Fernando, którzy zgodzili się odbyć tak daleką podróż. Dziękujemy także pracownikom PAHu oraz IGO za partnerstwo przy organizacji spotkań.


Galeria:

Fernando, Iza, Ania, Ola (za Anią) i Armando Fernando, Iza, Ania, Ola (za Anią) i Armando
 
Jak popchnąć do przodu polską współpracę rozwojową? Jak popchnąć do przodu polską współpracę rozwojową?
 
Plac zamkowy, oprowadzamy gości po Warszawie. Plac zamkowy, oprowadzamy gości po Warszawie.
 
Spotkanie w IKR, Fernando i Armando Spotkanie w IKR, Fernando i Armando
 
Spotkanie w IKR, Fernando i Armando Spotkanie w IKR, Fernando i Armando
 
Fernando i Ania, za nimi Ola i Leszek Fernando i Ania, za nimi Ola i Leszek
 
Marcin, Armando i Aga Marcin, Armando i Aga
 
Armando, spotkanie w typowo polskiej restaruracji Armando, spotkanie w typowo polskiej restaruracji
 
Fernando, spotkanie w typowo polskiej restaruracji Fernando, spotkanie w typowo polskiej restaruracji
 
Spotkanie Armando z ambasadorem Rzewuskim (ODA CLUB) Spotkanie Armando z ambasadorem Rzewuskim (ODA CLUB)
 
Przygotowania do ODA CLUB, Marcin i Fernando Przygotowania do ODA CLUB, Marcin i Fernando
 

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć