Apelujemy do Premier Ewy Kopacz w sprawie krajowego planu działania w zakresie biznesu i praw człowieka

Polska Zielona Sieć wraz z ponad 30 innymi organizacjami, wystosowała 27 marca apel do Premier Ewy Kopacz o podjęcie przez Rząd RP działań mających na celu wypracowanie Krajowego Planu Działań w zakresie biznesu i praw człowieka, zgodnego z Wytycznymi ONZ, przyjętymi jednogłośnie w czerwcu 2011 r. rezolucją Rady Praw Człowieka ONZ.

Wytyczne ONZ stanowią jedno z kluczowych narzędzi dotyczących przestrzegania praw człowieka w codziennej praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i pomagających realizować strategię z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazują one kto, co i jak powinien robić by zapewnić poszanowanie praw człowieka przez biznes. Tekst Wytycznych ONZ w języku polskim jest dostępny tutaj.

Krajowy Plan Działania w zakresie biznesu i praw człowieka jest niezbędny dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju opartego na poszanowaniu podstawowych praw człowieka. Apel dotyczy m.in. wskazania resortów odpowiedzialnych za realizację tego zadania lub powołania międzyresortowego zespołu, oraz konsultacji z wszystkimi grupami interesariuszy planu.

Mimo poparcia rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ przez Polskę, jak również zobowiązania się do opracowania Krajowego Planu Działania w 2012 roku, rząd nie podjął dotąd działań. Zdaniem wszystkich organizacji, które wystosowały apel jest to przejaw braku systemowej wizji zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, który zapewniłby poszanowanie podstawowych wartości zawartych w Konstytucji RP i standardach praw człowieka.

Krajowe plany opracowały już m.in. Wielka Brytania, Holandia, Finlandia, Hiszpania, Dania czy Litwa, a prace rozpoczęło ponad trzydzieści innych państw, m.in. Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Mozambik, Irlandia, Francja, Meksyk i U.S.A.

Jako sygnatariusze listu zadeklarowaliśmy gotowość włączenia się w działania na rzecz wypracowania Krajowego Planu Działania na każdym z jego etapów.

Tekst apelu jest dostępny poniżej:

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć