Apel o wzrost środków na pomoc Afryce

12 sierpnia 2011r. 15 organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami w krajach rozwijających się, w tym Polska Zielona Sieć, wysłało do ministra Krzysztofa Stanowskiego, odpowiedzialnego za polską współpracę rozwojową list z apelem o wzrost środków na pomoc Afryce.

Szanowny Panie Ministrze!

W 2005 roku nasz rząd zobowiązał się, że do 2010 roku na pomoc rozwojową będzie przeznaczać 0,17% PKB. Wywiązaliśmy się z tego zobowiązania zaledwie w połowie. Do 2015 roku Polska powinna przeznaczać na pomoc rozwojową 0,33% PKB, czyli około cztery razy więcej niż dotychczas. Podczas szczytu Rady Unii Europejskiej 24 czerwca br., w którym uczestniczył premier Donald Tusk, UE potwierdziła te zobowiązania. Dlatego nie można już dłużej zwlekać!

Apelujemy do Pana ministra o znaczne zwiększenie ilości środków na polską pomoc rozwojową. Powinny one trafiać do Afryki Subsaharyjskiej w znacznie większym stopniu niż dotychczas. Tam są największe potrzeby. Tam przede wszystkim powinna pomagać Polska – tak uważa ponad połowa naszych rodaków, według badań opinii publicznej (TNS OBOP 2010).

Przypominamy, że Polska powinna też przyczynić się do realizacji kolektywnego zobowiązania Unii Europejskiej, aby przekazywać przynajmniej połowę ze wzrostu środków na Oficjalną Pomoc Rozwojową na pomoc dla Afryki Subsaharyjskiej. Przypominamy również, iż w ramach tworzenia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej (2012-2016) organizacje zaproponowały, aby znalazł się w tym dokumencie zapis o podwojeniu kwoty środków w roku 2012 w stosunku do roku 2011 i dalszym corocznym wzroście pomocy dwustronnej dla Afryki Subsaharyjskiej w wysokości co najmniej 1 mln zł rocznie.

W Polsce jest wiele organizacji, które od wielu lat wspierają inicjatywy Afrykanów i Afrykanek w walce z ubóstwem. Będziemy to robić dalej. Ale domagamy się od rządu, aby wywiązał się ze swoich zobowiązań i pomógł nam pomagać jeszcze więcej i jeszcze lepiej.

Sygnatariusze

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Fundacja "Afryka Inaczej"

Fundacja dla Somalii

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Fundacja Ekonomiczna Polska-Afryka Wschodnia

Fundacja Golden Tulip

Fundacja Simba Friends

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

Polska Akcja Humanitarna

Polska Zielona Sieć

Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych

Salezjański Wolontariat Misyjny "Młodzi Światu"

Stowarzyszenie "Edukacja dla Pokoju"

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno–Wolontariackie “SOLIDARNI”

Do wiadomości:

1. Prezes Rady Ministrów

2. Minister Finansów 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć