Plan działań PZS w Ghanie na 2009 - wsparcie rolników i budowa studni

Rok 2006. Rusza pierwszy projekt Polskiej Zielonej Sieci w Ghanie, który zaowocuje bliską współpracą z Friends of the Earth Ghana oraz wspólnotami w rejonie Volty.

Nasi pierwsi wysłannicy Polskiej Zielonej Sieci (PZS) lądują w Akrze skąd czeka ich droga wśród pól, czerwonych ścieżek kontrastujących z bujną zielenią, droga przez tradycyjne wioski, tak bardzo różniące się od betonowych zabudowań stolicy. Fala gorąca, oszołomienie, podziw dla wspaniałych krajobrazów, sympatia do wiecznie uśmiechniętych mieszkańców Ghany, których mottem wydają się być dwa słowa „no problem”, to prawdopodobnie pierwsze wrażenia dwójki Polaków, którzy po raz pierwszy stawiają stopy na Afrykańskim kontynencie.

Od tamtej pory minęły trzy lata, w trakcie których mieliśmy okazję odkryć od nowa Ghanę – tym razem nie dzięki książkom, teorii ale skonfrontować nasze wyobrażenia z rzeczywistością. Rejon Volty, a w szczególności wioski Vakpo, Tafi Mador i okolice stały nam się bliskie nie tylko bo znamy tam niemal każdy kąt, ale ze względu na ludzi jakich tam spotkaliśmy i dzięki którym mogliśmy poczuć się jak w drugim domu.

Dzięki naszym doświadczeniom, obserwacjom i rozmowom z mieszkańcami obszarów objętych projektami w 2006 i 2008 roku mogliśmy dokonać analizy ich potrzeb, możliwości i potencjalnych trudności. Analiza ta stała się podstawą przygotowanej przez nas w 2008 roku „Strategii dla obszarów wiejskich Tafi – Todzi na lata 2009/2011” i stanowiła punkt wyjściowy zaplanowanych na ten rok działań.

Tegoroczny projekt sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Budowa studni i wsparcie rolników na obszarach wiejskich Tafi–Todzi” już ruszył, a nasza ekipa jest na miejscu. Na naszą pracę w Ghanie w 2009 roku składa się kilka działań, nad realizacją których czuwają pracownicy Polskiej Zielonej Sieci, eksperci oraz wolontariusze.

1.Budowa i naprawa studni

W 2008 roku zidentyfikowaliśmy na obszarze Tafi-Todzi kilka niedziałających studni. Dostęp do wody pitnej zwłaszcza w trakcie pory suchej jest w tym rejonie ograniczony, a widok dzieci i kobiet nabierających do plastikowych butelek wodę z brudnych sadzawek, w których okoliczna ludność pierze i się myje, jest dość powszechny. Pomysł naprawy i budowy studni był więc oczywisty. W Tafi Mador powstanie nowa studnia, z której będą mogli korzystać również mieszkańcy pobliskich wiosek – w sumie około 4000 osób, zaś na obszarze Tafi-Todzi zostaną naprawione dwie niedziałające studnie.

2.Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rolników

Działanie to jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu „Wsparcie techniczne i pomoc rzeczowa dla rozwoju obszarów wiejskich Tafi–Todzi”, w ramach którego powstały dwie nieformalne grupy pszczelarzy, jedna grupa rolników oraz oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenie rolników. Naszym zadaniem jest pomoc istniejącym grupom w sformalizowaniu działalności, nawiązaniu kontaktów handlowych, przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń pszczelarskich, a także wsparcie rozwoju już istniejącej plantacji ananasów oraz pomoc w utworzeniu nowej. Ponadto, w ramach współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym zostaną przeprowadzone badania terenowe, które mają na celu:

* opracowanie modelu działań zwiększających produktywność terenów rolniczych, zapobiegających wypłukiwaniu gleb oraz zwiększaniu lesistości terenów wiejskich;

* ocena i propozycja rozwiązań służących poprawie jakości środowiska na obszarach wiejskich w strefie klimatycznej regionu Volta (postępowanie z odpadami i poprawa warunków sanitarnych).

W trakcie trwania i po zakończeniu projektu będzie przeprowadzana ewaluacja pozwalająca na ocenę efektywności naszych działań oraz na wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Pracownicy oraz wolontariusze PZS będą również zbierać dokumentację zdjęciową i filmową, dzięki której będziemy mogli podzielić się z Wami naszymi wrażeniami, osiągnięciami oraz pokazać jak żyją i z jakim problemami borykają się na co dzień mieszkańcy terenów, na których pracujemy.

O przebiegu projektu będziemy informować na bieżąco. Trzymajcie za nas kciuki! 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć