O programie Akcja dla Globalnego Południa

Akcja dla Globalnego Południa jest programem Polskiej Zielonej Sieci.

Cel programu

Celem programu jest działanie na rzecz zapewnienia wszystkim społeczeństwom sprawiedliwych i równych warunków do rozwoju w duchu odpowiedzialności względem innych ludzi i środowiska.

By realizować ten cel, staramy się dostarczać Polakom i Polkom sprawdzonej wiedzy i inicjować publiczną debatę na temat globalnej współzależności krajów lepiej i słabiej rozwiniętych. Jesteśmy przekonani, że sprawiedliwe relacje pomiędzy światem bogatych i biednych mogą być kształtowane nie tylko przez bezosobowe polityki, lecz także głosem świadomych i aktywnych obywateli – zarówno z krajów bogatych jak i biednych. Mówiąc o drodze do globalnej sprawiedliwości i dobrobytu, apelujemy też o mądre korzystanie z zasobów środowiska, które nam ten rozwój umożliwia.

Nasze główne kierunki działania to:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem organizujemy cyklicznie NOC dla AFRYKI - wydarzenie edukacyjno-muzyczne, w trakcie którego dyskutujemy o tym, jak Polska może przyczynić się do skuteczniejszej walki z ubóstwem, a także wyrażamy swoją solidarność z najuboższymi uczestnicząc w koncertach zaproszonych gwiazd. W 2008r. grali dla nas East West Rockers, w 2009r. zaszczyciły nas swoim występem legendy polskiej muzyki niezależnej – Robert Brylewski i Paweł Kelner. W 2010r. grali dla nas Pako Sarr i Mamadou Diouf, a w 2011r. naszą imprezę uświetnił koncert zespołu DIKANDA.

Od 2006r. prowadzimy tematyczny portal globalnepoludnie.pl. Jest on naszym narzędziem kontaktu ze światem, informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z tematyką rozwoju na poziomie krajowym i międzynarodowym, o działaniach sektora pozarządowego, mamy nadzieję, że również inspiruje.

Partnerzy strategiczni:

Współpracujemy także z czeską i słowacką platformą organizacji pomocowych, a także uczestniczymy w działaniach rzeczniczych europejskiej platformy CONCORD. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć