Agencje ONZ wzywają do skoordynowanych działań, aby zapobiec powtórce kryzysu żywnościowego

Skoordynowane międzynarodowe działania są pilnie potrzebne, aby zapobiec konsekwencjom, jakie rosnące ceny żywności mogą mieć w ciągu najbliższych miesięcy dla dziesiątków milionów ludzi, stwierdziły w opublikowanym 4 września wspólnym oświadczeniu trzy agencje ONZ zajmujące się rolnictwem i żywnością.

"Obecna sytuacja na światowych rynkach żywnościowych, charakteryzująca się gwałtownym wzrostem cen kukurydzy, pszenicy i soi, wzbudziła obawy przed powtórką światowego kryzysu żywnościowego z roku 2007/2008. Jednakże szybkie, skoordynowane, międzynarodowe działania mogą temu zapobiec," powiedzieli w oświadczeniu szefowie FAO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa), WFP (Światowego Programu Żywnościowego) i IFAD (Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa).

Podkreślili oni, że aby zapobiec kryzysowi żywnościowemu, niezbędne są zarówno doraźne działania, jak i wypracowanie trwałych rozwiązań dla problemów, których obecna sytuacja jest symptomem. W perspektywie krótkoterminowej konieczna jest skoordynowana odpowiedź największych producentów żywności na zwyżki cen oraz poprawa przejrzystości na rynkach światowych.

"Kraje muszą unikać panicznych zakupów oraz powstrzymać się od nakładania ograniczeń eksportowych, które, choć mogą pomóc czasowo niektórym krajowym konsumentom, generalnie są nieskuteczne i utrudniają życie wszystkim innym", stwierdzili autorzy oświadczenia. "Przede wszystkim jednak musimy zrozumieć, że wysokie ceny żywności nie są chorobą, a jedynie jej objawem. Oznacza to, że oprócz podejmowania szybkich działań mających zapobiec nadmiernemu wzrostowi cen, społeczność międzynarodowa musi jednocześnie skupić się na walce z przyczynami tych zwyżek."

Agencje ONZ zwracają uwagę, że główną przyczyną napędzającą skoki światowych cen żywności w ciągu ostatnich pięciu lat były niekorzystne zjawiska pogodowe (zwłaszcza susze i powodzie w krajach będących największymi producentami żywności). Do wzrostu i niestabilności cen przyczyniły się także rosnące spekulacje finansowe oraz przeznaczanie upraw na inne cele niż żywność (zwłaszcza na agropaliwa). Przed społecznością międzynarodową staje zatem pilne zadanie znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak produkować, konsumować i handlować żywnością w dobie rosnącej populacji, zwiększonego popytu na żywność, pasze i paliwo oraz postępujących zmian klimatu.

Oświadczenie podkreśla rolę, jaką w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony przed kryzysami odgrywają drobni rolnicy i wzywa rządy do zapewnienia im odpowiedniego długoterminowego wsparcia. Jednakże oprócz inwestycji w rolnictwo, niezbędna jest także doraźna pomoc dla biednych producentów i konsumentów żywności, która pozwoli im uniknąć głodu i pułapki ubóstwa w perspektywie krótkoterminowej.

Agencje zwracają uwagę na konieczność podjęcia działań zwalczających marnotrawstwo żywności oraz wzywają do wdrażania zrównoważonych polityk rolnych i żywnościowych w ubogich krajach będących importerami żywności, w których często istnieje olbrzymi potencjał dla poprawy produkcji. Dzięki temu "więcej żywności będzie dostępnej na rynkach lokalnych oraz wzrośnie liczba miejsc pracy i dochody, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie żyje 70 procent ubogich mieszkańców naszej planety."

Z całością wspólnego oświadczenia FAO, WFP i IFAD możecie zapoznać się tutaj (w jęz. angielskim).

Źródło: UN News Centre

Zdjęcie: dsuniaga (CC - Some rights reserved) 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć