Agencje ONZ łączą siły w walce ze stratami żywności

Trzy agencje ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) i Światowy Program Żywnościowy (WFP), uruchomiły wspólny projekt mający na celu walkę ze światowym problemem strat żywności.

Każdego roku około jednej trzeciej żywności produkowanej globalnie do konsumpcji przez ludzi jest tracona lub marnowana. Taka ilość żywności, ok. 1,3 mld ton, wystarczyłaby, aby wyżywić 2 miliardy osób.

Straty żywności występują głównie podczas różnych etapów jej produkcji - zbiorów, transportu i przechowywania - natomiast za marnowanie żywności zazwyczaj odpowiadają sprzedawcy i konsumenci. W sumie marnowanie i straty żywności obejmują około 30 procent zbóż, 40-50 procent roślin okopowych, warzyw i owoców, 20 procent roślin oleistych, mięsa i nabiału oraz 30 procent ryb produkowanych każdego roku.

Celem nowego projektu trzech agencji ONZ jest zmniejszenie strat żywności w krajach rozwijających się, które mogą wystąpić w trakcie zbiorów, przetwarzania, transportu i przechowywania w wyniku niedostatecznej infrastruktury lub braku odpowiednich umiejętności i technologii. Finansowanie projektu w wysokości 2,7 mln dolarów zapewnia Szwajcarska Agencja Rozwojowa.

Trzyletni projekt skupi się w szczególności na ograniczaniu strat zbóż i roślin strączkowych, takich jak kukurydza, ryż, fasola i wspięga wężowata - w wielu krajach podstawowych produktów spożywczych, które odgrywają znaczącą rolę dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i mają istotny wpływ na utrzymanie milionów drobnych rolników.

W pierwszej kolejności projekt obejmie trzy pilotażowe kraje afrykańskie - Burkina Faso, Demokratyczną Republikę Konga i Ugandę - w których zidentyfikuje krytyczne punkty występowania strat w łańcuchach dostaw zbóż i roślin strączkowych oraz opracuje i przetestuje potencjalne rozwiązania.

Według raportu przygotowanego w 2011 roku przez Bank Światowy, FAO i brytyjski Instytut Zasobów Naturalnych, tylko w Afryce Subsaharyjskiej straty zbóż są warte potencjalnie 4 mld dolarów rocznie i mogłyby zaspokoić minimalne roczne potrzeby żywnościowe co najmniej 48 milionów ludzi.

Na poziomie globalnym celem projektu będzie dzielenie się wiedzą na temat najbardziej skutecznych sposobów na zmniejszenie strat po okresie zbiorów oraz pomoc krajom przy wprowadzaniu polityk i przepisów mających ograniczyć straty i marnowanie żywności na poziomie krajowym i regionalnym.

"W sytuacji gdy ok. 840 milionów ludzi głoduje każdego dnia, mamy etyczny obowiązek zapewnić, aby produkowana żywność była faktycznie konsumowana, a nie tracona lub marnowana", podkreślił w imieniu trzech agencji ONZ Jong Jin Kim z FAO. "Zmniejszenie strat i marnowania żywności uczyni dostępnym znaczne ilości dodatkowej żywności przy niższych kosztach środowiskowych. Ma to krytyczne znaczenie także w obliczu konieczności produkowania o 60 procent więcej żywności do 2050 roku, aby sprostać potrzebom rosnącej populacji."

Według szacunków FAO, produkcja 1,3 mld ton żywności, które są tracone lub marnowane każdego roku, zużywa 250 km3 wody i 1,4 mld hektarów ziemi oraz emituje 3,3 mld ton gazów cieplarnianych do atmosfery.

"Wierzymy, że nasz projekt znacząco przyczyni się do zmobilizowanie państw członkowskich ONZ do podjęcia działań w celu zmniejszenia strat żywności," powiedział Kim.

Źródło: WFP

Zdjęcie: Andy Kristian Agaba / flickr


stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć