Afryka w Wieloletnim Programie MSZ - konsultacje

22. czerwca 2011 r. w Fundacji Batorego w Warszawie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące ujęcia Afryki Subsaharyjskiej w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są wszyscy przedstawiciele organizacji działających na obszarze Afryki Subsaharyjskiej.

Spotkanie otworzy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Krzysztof Stanowski. Podczas konferencji omówione zostaną cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne dla Afryki Subsaharyjskiej. Część spotkania zostanie poświęcona na pracę w mniejszych grupach, w których specjaliści od poszczególnych obszarów (m.in. edukacji, rolnictwa itp.) będą wypracowywać rezultaty dla danych obszarów w poszczególnych krajach lub regionach. Aby osiągnąć konstruktywny efekt, potrzeba zaangażowania szerokiego grona aktorów, dlatego zachęcamy do udziału w spotkaniu wszystkich przedstawicieli podmiotów działających na obszarze Afryki Subsaharyjskiej.

Spotkanie będzie miało miejsce 22.06.2011 w godz. 13:45 do 17:00 (bezpośrednio po spotkaniu dotyczącym wizji i misji polskiej współpracy rozwojowej) w Fundacji Batorego w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10a.

Do udziału w spotkaniu zaproszone są organizacje pozarządowe. Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu przysłać można do 21.06.2011 r. na adres spotkanie_afryka@swm.pl.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów podróży dla przedstawicieli organizacji mających siedzibę poza Warszawą.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć