Afryka - fragment po fragmencie. 19-21 listopada, Gdańsk

Afryka jest zjawiskiem geograficznym i kulturowym, gospodarczym i politycznym, wielorakim i wielostronnym. Ale także konstruktem świadomości Europejczyka, nie zawsze budowanym w oparciu o wiedzę i refleksję historyczną. A jaka jest współczesna Afryka, z dynamicznymi przemianami społeczno-politycznymi? Odpowiedzią może być budowa obrazu Afryki z wielu fragmentów wiedzy, relacji, odczuć. Zbieramy więc wiele głosów, które na pewno nie złożą się na całość, ale mamy nadzieję , że formuła wielogłosowego, intelektualnego i artystycznego spotkania, może przybliżyć Afrykę.

WSTĘP: wolny / CZAS: 19-21 listopada 2011 / MIEJSCE: Ratusz Staromiejski, Gdańsk

Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

PLAN FESTIWALU

sobota 19 listopada 2011, godz. 16.00 - 19.00

O niebezpieczeństwie pojedynczej narracji o Afryce i korzyściach płynących ze słuchania wielu historii. Film z wykładem nigeryjskiej pisarki, Chimamamndy Ngozi Adichie.

Po filmie rozmowa z udziałem dr Małgorzaty Szupejko, dr Magdaleny Horodeckiej, prof. Ewy Nawrockiej.

niedziela 20 listopada 2011, godz. 17.00 - 19.00

Co czyni przedmiot sztuką, czyli o "rzeźbie" afrykańskiej. W scenerii rzeźby Czarnego Lądu - kolekcja prywatna ks. prof. Wojciecha Bębena i ks. dr. Krzysztofa Niedałtowskiego - odbędzie się rozmowa, którą poprowadzi dr Małgorzata Kądziela, a Ewa Prądzyńska opowie o tworzeniu kolekcji muzealnej afrykańskich zbiorów.

Congo in Limbo. Wernisaż wystawy fotografii belgijskiego reportera Cedrica Gerbehaye oraz pokaz filmu.

poniedziałek 21.11.2011, godz. 16.00- 19.00

Przyszłość Afryki. Wykład wprowadzający prof. Jana Jakuba Milewskiego. Następnie debata z udziałem dr Doroty Gierycz, dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, prof. Adama Kosidły, dr. Jacka Łapotta, ks. prof. Jacka Jana Pawlika, dr. hab. Marka Pawełczaka, Jana Wielińskiego i prof. Macieja Ząbka.

Po więcej informacji i dokładniejszy opis wydarzeń zapraszamy na stronę NCK w Gdańsku.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć