6 grudnia - Klimat Teraz!

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach Światowego Dnia Akcji na rzecz Klimatu, 6 grudnia w Poznaniu, której współorganizatorem jest Koalicja Klimatyczna.

"Rowery dla klimatu" i "Marsz dla klimatu"

Koalicja Klimatyczna jest współorganizatorem dwóch wydarzeń: przejazdu rowerowego "Rowery da Klimatu" i "Marszu dla Klimatu", które w ramach Światowego Dnia Akcji na rzecz Klimatu odbędą się 6 grudnia w Poznaniu, w czasie trwania obrad Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP 14).

Weź w nich udział i pokaż delegatom na konferencję, jak ważna jest dla nas przyszłość naszej planety!

Przejazd rowerowy "Rowery dla Klimatu" rozpocznie się o godzinie 11.00 na ul. Św. Marcin przed Zamkiem w Poznaniu. Jego trasa wiedzie wokół Starego Miasta. Organizatorzy - Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki i Sekcja Rowerzystów Miejskich w Poznaniu zapewniają możliwość wypożyczenia roweru na czas przejazdu za okazaniem dowodu tożsamości. Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa na adres d.urbanowska@cebz.pl (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości i nr telefonu kontaktowego).

Już wiadomo, że w akcji weźmie udział także Święty Mikołaj, który zaniepokojony konsekwencjami globalnego ocieplenia obawia się, że niebawem będzie musiał przesiąść się z sań na rower. Rowerzyści, aby wzmocnić wymowę akcji, powinni założyć ubrania w kolorach ziemi - niebieskim i zielonym. Można będzie także przyczepić do roweru papierowy wiatraczek symbolizujący poparcie dla rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Uczestnicy akcji otrzymają bezpłatny biuletyn informacyjny "Rowery dla klimatu".

Około 11.45 przejazd dotrze do Placu Wolności i przyłączy się do rozpoczynającego się o 12.00 "Marszu dla Klimatu". Rowerzyści zakończą trasę na Placu Mickiewicza, natomiast marsz podąży dalej, pod Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie od 1 do 12 grudnia będą obradowali delegaci na Konferencję ONZ w sprawie Zmian Klimatu. W tym czasie na całym świecie ludzie będą manifestować przypominając o wyzwaniach, jakie stawiają przed nami zmiany klimatu, a największa manifestacja ma odbyć się właśnie w Poznaniu.

W Marszu będą uczestniczyły organizacje i osoby niezależnie od poglądów na sprawy niezwiązane bezpośrednio z klimatem.

Tylko działanie ponad podziałami umożliwi nam pokazanie, że przyszłość naszej planety jest dla nas ważna, że działając w różnych sferach - politycznych, pozarządowych, ekologicznych, związkowych, czy artystycznych reprezentując różne opcje światopoglądowe i polityczne potrafimy się zjednoczyć i działać na rzecz dobra wspólnego.

Do wzięcia w nim udziału zaproszono różne grupy artystyczne, muzyczne, happeningowe, kuglarskie. Będzie kolorowo, głośno i pozytywnie. Dla uczestników zaplanowano wiele atrakcji.

Trasa wiedzie obok Opery, przez Most Teatralny, Rondo Kaponiera, obok wejścia na Międzynarodowe Targi Poznańskie przy Moście Dworcowym, dworca PKS, ulicą Ratajczaka do placu Wolności. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Młoda Socjaldemokracja, Pracownicza Demokracja, Zieloni2004, Krytyka Polityczna, Stowarzyszenie Lepszy Świat i Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki.

Serdecznie zapraszamy. Takiego święta dla klimatu nie można przegapić!

Informacji na temat akcji udziela Dorota Urbanowska z Sekretariatu Koalicji Klimatycznej: pke-klimat@wp.pl, tel. 0 22 827 33 70.

Źródło i więcej informacji: http://koalicjaklimatyczna.org/inde... 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć