Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

W trakcie ostatniej dekady poziom życia na Ziemi znacząco się podniósł. Liczba ludzi żyjących za mniej niż dolara dziennie spadła do 880 milionów w roku 2005 w stosunku do 1 miliarda 250 milionów w 1990 roku. Mimo to, biorąc pod uwagę rosnące koszty życia - ponad 3 miliardy ludzi żyje za mniej niż 2,5 dolara dziennie , a co drugie dziecko tkwi w ubóstwie [1].

Za najbiedniejszy rejon świata uznawana jest Afryka Subsaharyjska, której przeciętny mieszkaniec przez ostatnie czterdzieści lat nie zyskał na światowym wzroście gospodarczym. Aby to zmienić, kraje rozwinięte - w tym Polska - zadeklarowały przekazanie połowy wzrostu swojej pomocy na rozwój rejonu subsaharyjskiego. Polska nie poświęca temu jednak należnej uwagi. Niecałe 3% pomocy dwustronnej, którą udzieliliśmy w 2007 roku trafiło do najbardziej potrzebujących - Afryki Subsaharyjskiej [2].

W Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem organizacje pomocowe na całym świecie apelują do światowych przywódców o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz redukcji ubóstwa oraz zniesienia niesprawiedliwych zasad handlu. W zeszłym roku ich żądania wsparło ponad 43 miliony ludzi na całym świecie. W tym roku do Globalnej Akcji Przeciwko Ubóstwu dołącza Polska.

17 października w ramach „Wieczoru i Nocy dla Afryki” zawiązana zostanie Polska Koalicja Global Call to Action against Poverty [3]. Wydarzenie to uświetni dyskusja panelowa z udziałem dziennikarzy i pracowników organizacji pomocowych pt. „Współpraca czy zabijanie dobrocią?”. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na wsparcie grup produkcyjnych w Ghanie.


[1] World Bank Development Indicators, 2008. http://www.globalissues.org/article... [2] Raport z monitoringu Polskiej Pomocy Zagranicznej w 2007 r. http://www.globalnepoludnie.pl/Niez... [3] Global Call to Action against Poverty http://www.whiteband.org/about-gcap...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć