15.01.09. Spotkanie "Polskie NGO na Wschodzie - prezentacja wyników badań".

Wielce Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na prezentację wyników badań, zleconych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2008, dotyczących działalności polskich organizacji pozarządowych na Wschodzie, w obszarze post-sowieckim.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2009 roku w Warszawie, w budynku przy ulicy Dobrej 72 , o godz. 11.00. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin.

Prezentacja obejmować będzie charakterystykę prowadzonej przez NGOs działalności, informacje o deklarowanych barierach i potrzebach NGOs oraz rekomendacje dla nas samych i instytucji publicznych, zaangażowanych w politykę wschodnią. Badanie obejmowało pozarządowych beneficjentów Programu RITA, członków Grupy Zagranica oraz inne organizacje poza tymi dwoma grupami, a prowadzące działalność na Wschodzie.

Po prezentacji mamy nadzieję na dyskusję na temat tego, jak możemy wykorzystać wiedzę pozyskaną w wyniku tych badań, jak usprawnić nasze działania, komu przedstawić rekomendacje i jakich elementów poznawczych nam jeszcze brakuje do prowadzenia działalności na Wschodzie.

Spotkanie odbędzie się w gronie „Grupa Zagranica plus”, w tym osób z instytucji publicznych i mediów, zaproszonych w charakterze ekspertów. Liczymy na Państwa przybycie i owocną dyskusję.

Jacek Michałowski i Renata Koźlicka-Glińska Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

PS. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie chęci obecności drogą mailową do 12 stycznia 2009 r. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć