1.12.2008/COP14 Oxfam+PZS: W Poznaniu konieczny zwrot akcji – jaki?

1 dzień COP14

Oxfam International i Polskiej Zielonej Sieci na rozpoczęcie COP14 w Poznaniu.

W Poznaniu konieczny zwrot akcji – jaki? Nowy raport Oxfam “Klimat, ubóstwo i sprawiedliwość. Jakie rezultaty powinna przynieść konferencja klimatyczna ONZ w Poznaniu, aby powstał sprawiedliwy i skuteczny światowy system ochrony klimatu”.

Między 1 a 12 grudnia do Poznania przyjedzie 15 000 osób z całego świata, by uczestniczyć w kolejnej rundzie negocjacji nowego ładu klimatycznego organizowanych przez ONZ. Oxfam i Polska Zielona Sieć wzywają ministrów i negocjatorów do zapewnienia, że kluczowe elementy przyszłego porozumienia zostaną uzgodnione w Polsce. Poznańskie obrady dotyczące klimatu muszą przynieść przełom w międzynarodowych ustaleniach i doprowadzić do przejścia z etapu analiz i dyskusji do rzeczywistych negocjacji. Ze względu na dobro ludzi i planety, nie ma więcej czasu do stracenia.

Szczyt klimatyczny w Poznaniu rozpoczyna się w atmosferze wzrastającego poczucia, że skutki zmian klimatycznych, dotykające w największym stopniu najbiedniejsze kraje, są odczuwalne już dziś i będą narastać w przyszłości. “Poznań musi być punktem zwrotnym negocjacji, a właściwie początkiem właściwych negocjacji międzyrządowych. Dla setek milionów ludzi żyjących w krajach rozwijających się i narażonych na utratę warunków do życia z powodu zmian klimatycznych, sukces tych negocjacji jest sprawą życia lub śmierci.” - mówi Bert Maerten, lider kampanii Oxfam w Poznaniu.

Najważniejszym punktem agendy spotkania w Poznaniu jest zaprojektowanie przyszłego międzynarodowego porozumienia dotyczącego redukcji i przystosowania się do skutków zmian klimatycznych po 2012r., który:
- zapewni, że emisje osiągną maksimum najpóźniej w 2015, a do 2050 zostaną ograniczone o co najmniej 80% w stosunku do 1990;
- będzie dzielił wysiłek walki ze zmianami klimatu pomiędzy kraje, w zależności od ich relatywnej odpowiedzialności historycznej za zaistniały kryzys oraz ich możliwości stawienia mu czoła;
- będzie zawierał mechanizm finansowy poświęcony adaptacji, który zapewni przynajmniej 50 mld dolarów rocznie na prowadzenie działań w krajach rozwijających się.

“Mamy wiedzę, zasoby i technologie niezbędną, by walczyć z globalnym ociepleniem i uniknąć najgorszego scenariusza – musimy tylko zacząć działać. Czego brak? Brak woli polityków i postępów w negocjacjach.” mówi Maerten. “Jeśli jednak rozwinięte kraje pokażą determinację w Poznaniu, powstanie podstawa dla satysfakcjonującego porozumienia, które zostanie podpisane w Kopenhadze w przyszłym roku. Rządy muszą pamiętać, że negocjują godne życie milionów ludzi. Najbiedniejsze, a zarazem najbardziej narażone społeczeństwa już dziś odczuwają skutki zmian klimatu najmocniej.” - mówi Ola Antonowicz z Polskiej Zielonej Sieci.

Światowe emisje rosły w ostatnich latach szybciej niż przewidywał to najgorszy z zakładanych scenariuszy. By zapobiec globalnej katastrofie, emisje muszą się zmniejszać, począwszy od roku 2015, tak aby do 2050 roku osiągnąć conajmniej 80% redukcji w stosunku do poziomu z 1990r. Jeśli pozwolimy na wzrost światowej temperatury powyżej 2°C, prawie 2 miliardy ludzi zostanie dotkniętych niedoborami wody, a większość Afryki Południowej nawiedzać będą całoroczne susze. Światowe rolnictwo będzie zagrożone i odczujemy to wszyscy – szacuje się, że rocznie z powodu głodu i niedożywienia umrzeć może ok. 3 milionów więcej ludzi.

Koszty walki ze zmianami klimatu – zgodnie z szacunkami Oxfam – wynoszą ok. 1% światowego PKB rocznie i są nikłe w porównaniu z kosztami braku działań, które szacowane są na 20 razy większe. Bogate kraje muszą zredukować emisje jako pierwsze i w największym stopniu a także zapłacić za adaptację biedniejszych do zaistniałej sytuacji, bo to one są za zmiany klimatu najbardziej odpowiedzialne. Oxfam i Polska Zielona Sieć są zaniepokojone faktem, że kluczowe kraje biorące udział w negocjacjach mają rozbieżne stanowiska w kluczowych kwestiach, takich jak poziomy redukcji emisji, mechanizm adaptacji czy podział obowiązków. “Widzieliśmy ostatnio determinację i wolę polityczną wielu rządów, które stanęły w obliczu kryzysu finansowego. Takiej determinacji oczekujemy również w kwestii walki ze zmianami klimatu. Poradzenie z obydwoma problemami paradoksalnie może oznaczać to samo – promowanie niskoemisyjnej gospodarki i innowacyjnych technologii, przemysł zapewniający czystą energię i nowe miejsca pracy dla milionów ludzi.” - podsumowuje Maerten.

Nota edytorska: Zmiany klimatu mają dziś wpływ na miliony najbiedniejszych ludzi. W Ugandzie nieprzewidywalność pogody niweczy pracę rolników na zmianę wymywając nasiona z gleby, albo powodując ich wyschnięcie. W Bangladeszu podnoszący się poziom wody wypłukuje plony, a wzrastające zasolenie gleby uniemożliwia uprawy i powoduje, że woda jest niezdatna do picia.

Kontakt w trakcie COP14:

Laura Rusu +1 202-459-3739 / +48 728 637 769 / lrusu@oxfamamerica.org

Lucy Brinicombe +44 (0)7786 110054 / +48 728 637 768 / lbrinicombe@oxfam.org.ok

Angela Corbalan + 32 473 56 22 60 / +48 728 637 767 / angela.corbalan@oxfaminternational.org

Ola Antonowicz +48 601 32 52 42/ola@globalnepoludnie.pl

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć